• Christianskolen
Billedet på sidehoved
image

Christianskolen
Svanemosegårdsvej 10
1967 Frederiksberg C
t: 3821 1490
e: [email protected]

 

Kontortider:  
Mandag-torsdag kl. 9.00 - 15.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

 

Skoleleder:
Michael Peyk

Souschef:
Annette Tronier

 

Om Christianskolen

Christianskolen er Frederiksberg Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud for ca. 20 behandlingskrævende unge i alderen 12-17 år.

Eleverne er normaltbegavede men har så store personlige, følelsesmæssige eller sociale vanskeligheder, at de ikke kan gå på en folkeskole. Der kan også være tale om autismespektrumforstyrrelser, angst og skolevægring. Eleverne har ofte været igennem mange forskellige skoletilbud, inden de kommer her.

Christianskolen tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb for den unge, og har derfor heller ikke en bestemt behandlingsmæssig eller pædagogisk profil. Udgangspunktet er den unges behov, hvorfor skolen hele tiden er afsøgende og konstant udvikler pædagogikken. Vi arbejder hver dag på at forberede eleverne til en ungdomsuddannelse, og derfor er det ambitionen at eleverne går til folkeskolens prøver i så mange fag, som det overhovedet er muligt.

 

Indskrivning

Indskrivning på Christianskolen kan udelukkende ske efter visitation fra Frederiksberg Kommunes fælles visitationsudvalg. Det er typisk en sagsbehandler fra Familieafdelingen, som indstiller til visitationsudvalget.